ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

+91

I agree to the terms and conditions below and give my consent to receive calls and messages to provide further information.

Benefits with Turno

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Benefits with Turno

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ. ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Benefits with Turno

ಕಡಿಮೆ-ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು. ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ.

Benefits with Turno

ಟರ್ನೊದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಮರುಮಾರಾಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

Benefits with Turno

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ. ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Benefits with Turno

ಕಡಿಮೆ-ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು. ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ.

Benefits with Turno

ಟರ್ನೊದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಮರುಮಾರಾಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

Benefits with Turno

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ. ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಗಾಡಿಯ EMI ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

EMI per month*
Loan Amount
Downpayment50,000
Interest Rate10.5% *
Tenure36 Month
Downpayment ₹50,000Vehicle Price: ₹
Flat Bed Image

Flat Bed

pickup image

Pickup

Full Body Image

Full Body

ಒಂದೇ ಛಾವಣಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

Live from space album cover
Top Range : 153 kms
Starting EMI : 14,754 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 kms
Starting EMI : 14,565 / m
Live from space album cover
Top Range : 150 kms
Starting EMI : 16,200 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 kms
Starting EMI : 12,791 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 kms
Starting EMI : 14,100 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 kms
Starting EMI : 14369 / m
Live from space album cover
Top Range : 105 kms
Starting EMI : 13902 / m
Benefits with Turno

ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

+91

By continuing, you’re agreeing to our Customer terms of service, User terms of Service, and Privacy policy.

ಹೊಸದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

BY TURNO

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Mahindra

Zor Grand

Starting EMI ₹14,754/- p.m.

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Etrio

Touro MAX++

Starting EMI ₹11,600/- p.m.

OSM

Rage + 8.5 KWh

Starting EMI ₹13,600/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Euler

HiLoad DV 130 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

OSM

Rage + 10.8 Kwh

Starting EMI ₹14,499/- p.m.

OSM

Rage + Frost

Starting EMI ₹30,209/- p.m.

E-Trio

Tuoro max++

Starting EMI ₹14,749/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Mahindra

Zor Grand

Starting EMI ₹14,754/- p.m.

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Etrio

Touro MAX++

Starting EMI ₹11,600/- p.m.

OSM

Rage + 8.5 KWh

Starting EMI ₹13,600/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Powered by

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆ

BY TURNO CUSTOMERS

4.7

2,700+ Reviews

ಟರ್ನೋವನ್ನು ನಂಬಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

Turno home Icon

Promises

BY TURNO

Wide range of electric cargo

We offer a wide range of electric cargo vehicles from leading manufacturers, including Mahindra, Piaggio, E-trio, Euler, Greaves, Altigreen and OSM.

Team of EV experts
Best financing options
Maintenance and repair service
Free doorstep test drives
Lowest Down Payment
Assured Resale

Frequently Asked Questions on Turno

What is Turno.club and why should I buy my EV through Turno?

Turno is a one stop destination to buy all best selling commercial electric vehicles available in the market. We help buyers to choose the best electric 3 wheeler vehicle for their business along with easy financing and assured resale.


Does Turno have an exchange offer?

What are the financial schemes Turno provides on three wheeler electric auto?

What happens after I pay ₹499 on the website to book my test drive?

Can I exchange my old vehicle for a new electric vehicle through Turno?