ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

+91

I agree to the terms and conditions below and give my consent to receive calls and messages to provide further information.

Benefits with Turno

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Benefits with Turno

ಕೇವಲ 1 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Benefits with Turno

ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಚಿತ EV ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ

Benefits with Turno

ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ EV ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ

Benefits with Turno

ಕೇವಲ 1 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Benefits with Turno

ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಚಿತ EV ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ

Benefits with Turno

ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ EV ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ

Benefits with Turno

ಕೇವಲ 1 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಗಾಡಿಯ EMI ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

EMI per month*
Loan Amount
Downpayment50,000
Interest Rate10.5% *
Tenure36 Month
Downpayment ₹50,000Vehicle Price: ₹
Flat Bed Image

Flat Bed

pickup image

Pickup

Full Body Image

Full Body

ಒಂದೇ ಛಾವಣಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

Live from space album cover
Top Range : 153 km
Starting EMI : 14,754 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 km
Starting EMI : 14,565 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 km
Starting EMI : 14,100 / m
Live from space album cover
Top Range : 105 km
Starting EMI : 13,902 / m
Benefits with Turno

ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

+91

By continuing, you’re agreeing to our Customer terms of service, User terms of Service, and Privacy policy.

ಹೊಸದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

BY TURNO

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Montra

Electric Super Auto

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-City Fx Auto

Starting EMI ₹10,324/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Euler

HiLoad DV 130 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Mahindra

Zor Grand

Starting EMI ₹14,754/- p.m.

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Montra

Electric Super Auto

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-City Fx Auto

Starting EMI ₹10,324/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Euler

HiLoad DV 130 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Powered by

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆ

BY TURNO CUSTOMERS

4.7

2,700+ Reviews

ಟರ್ನೋವನ್ನು ನಂಬಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

Turno home Icon

Promises

BY TURNO

Wide range of electric cargo

We offer a wide range of electric cargo vehicles from leading manufacturers, including Mahindra, Piaggio, E-trio, Euler, Greaves, Altigreen and OSM.

Team of EV experts
Best financing options
Maintenance and repair service
Free doorstep test drives
Lowest Down Payment
Assured Resale

Frequently Asked Questions on Turno

What is Turno.club and why should I buy my goods electric vehicle through Turno?

Turno is a one-stop destination to buy all best-selling commercial electric vehicles available in the market. We help buyers to choose the best electric 3-wheeler vehicle for their business along with easy financing and assured resale.


Does Turno have an exchange offer?

What are the financial schemes Turno provides for three-wheeler electric auto?

What is the price of Turno 3-wheeler EV?

What is the Turno warranty on an electric vehicle?

Will Turno help me get a Government subsidy on electric cargo vehicles?

How will I find the battery electric vehicle that suits my business?

How long will it take to deliver my load electric auto once I pay the booking amount?

I don’t know my credit score. Can I still get the financing for my goods electric vehicle?

What is the longest and shortest possible tenure of my battery electric vehicle loan?