ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ EV ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ

+91

I agree to the terms and conditions below and give my consent to receive calls and messages to provide further information.

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ

Benefits with Turno

IP67 ಬ್ಯಾಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 90 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ.

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 3-ವೀಲರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ.

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ 700 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. EV ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿ.

Benefits with Turno

IP67 ಬ್ಯಾಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 90 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ.

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 3-ವೀಲರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ.

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ 700 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. EV ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿ.

Benefits with Turno

IP67 ಬ್ಯಾಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 90 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ

Live from space album cover
Top Range : 153 km
Starting EMI : 14,754 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 km
Starting EMI : 14,565 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 km
Starting EMI : 14,100 / m
Live from space album cover
Top Range : 105 km
Starting EMI : 13,902 / m
Benefits with Turno

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ EV ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ

+91

By continuing, you’re agreeing to our Customer terms of service, User terms of Service, and Privacy policy.

Latest Model

BY TURNO

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Montra

Electric Super Auto

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-City Fx Auto

Starting EMI ₹10,324/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Euler

HiLoad DV 130 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Mahindra

Zor Grand

Starting EMI ₹14,754/- p.m.

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Montra

Electric Super Auto

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-City Fx Auto

Starting EMI ₹10,324/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Euler

HiLoad DV 130 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Powered by

Vehicle reviews

BY TURNO CUSTOMERS

4.7

2,700+ Reviews

Brands that bought from Turno

Turno home Icon

Promises

BY TURNO

Wide range of electric cargo

We offer a wide range of electric cargo vehicles from leading manufacturers, including Mahindra, Piaggio, E-trio, Euler, Greaves, Altigreen and OSM.

Team of EV experts
Best financing options
Maintenance and repair service
Free doorstep test drives
Lowest Down Payment
Assured Resale

Frequently Asked Questions on Turno

What is Turno.club and why should I buy my goods electric vehicle through Turno?

Turno is a one-stop destination to buy all best-selling commercial electric vehicles available in the market. We help buyers to choose the best electric 3-wheeler vehicle for their business along with easy financing and assured resale.


Does Turno have an exchange offer?

What are the financial schemes Turno provides for three-wheeler electric auto?

What is the price of Turno 3-wheeler EV?

What is the Turno warranty on an electric vehicle?

Will Turno help me get a Government subsidy on electric cargo vehicles?

How will I find the battery electric vehicle that suits my business?

How long will it take to deliver my load electric auto once I pay the booking amount?

I don’t know my credit score. Can I still get the financing for my goods electric vehicle?

What is the longest and shortest possible tenure of my battery electric vehicle loan?